Monthly Archives: July 2013

DUS start verkiezingscampagne

Op vrijdag 19 juli hield de politieke partij Democratische Unie Suriname(DUS) een persconferentie in Hotel Krasnapolsky waarmee zij het officiële startsein gaf voor haar verkiezingscampagne. DUS-voorzitter Japhet Dieko benadrukte op te komen voor alle Surinamers en in het bijzonder voor de binnenlandse bevolking die nog steeds in grote armoede leeft, verstoken is van alle primaire

19 July, 2013|

DNL Emancipatie Boodschap

Dat de herdenking van 150 jaar afschaffing  slavernij  op 1 juli 1863 een nationale zaak  is behoeft  geen betoog. Immers, de  daaropvolgende immigratie van Chinezen, Brits Indiërs en Javanen was het direkte gevolg daarvan. Bovendien waren de omstandigheden  waarin deze immigranten terechtkwamen en de behandeling die ze ondergingen veelal te vergelijken met die van de

1 July, 2013|