Het diwali feest is het feest van licht, waarbij de overwinning van het goede over het kwade wordt gevierd. Bij elke diwali worden niet alleen onze huizen maar ook onze harten verlicht. Deze simpele waarheid krijgt dan weer nieuwe betekenis en geeft nieuwe hoop. Van duisternis naar licht – het licht dat