Monthly Archives: September 2014

DNL publiceert uitgebreide verkiezingsprogramma op website

DNL heeft na intensief werk van haar hoofdbestuursleden, de adviesraad en wetenschappelijk bureau haar uitgebreide verkiezingsprogramma in concept gereed. Deze is in extenso te vinden op onze website. Eerder hadden wij een verkorte versie van ons programma gepubliceerd welke thans is uitgebreid en gedetailleerd is uitgewerkt. De bedoeling is dat een ieder zo zijn/haar commentaar

28 September, 2014|

JOPO voetbaltoernooi Nickerie zeer geslaagd!

Het voetbaltoernooi welke door de Jongeren Organisatie Paradise en Omgeving (JOPO) in de afgelopen 6 weken is georganiseerd is zeer succesvol verlopen. Een vijftiental Nickeriaanse voetbalclubs deden mee aan dit toernooi. De wedstrijden waren voor de nickeriaanse jongeren een welkome en belangerijke ontspanning in deze vakantiemaand. Op zaterdag 20 september j.l. vond de finale plaats.

22 September, 2014|

De Nieuwe Leeuw flyer is uit!!

Onze nieuwe verkiezings flyer is gereed en zal in de komende perioden landelijk en massaal worden gedistribueerd an verspreid.
Partijstructuren en andere geinteresseerden die het wensen kunnen alvast het door hun gewenste aantal doorgeven. Wilt u alvast een voorproefje dan kan u de flyer via onze website downloaden.Wij verwachten dat het drukwerk ook over 2 weken

5 September, 2014|