DNL kent een contributieregeling waaraan u moet voldoen om alle rechten (stemrecht, kandidaatstelling etc) als lid te verkrijgen. De partijleden stellen periodiek om de 5 jaar tijdens een partijcongres de hoogte van de contributie vast. De hoogte van de contributie is niet afhankelijk van het inkomen. Voor iedereen boven de 27 jaar bedraagt het lidmaatschap SRD 50 per jaar.

(optioneel)

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Please wait...