Het Hoofdbestuur van DE NIEUWE LEEUW/BVD bestaat uit 19 leden.

Dharmvir Karamechand Mungra
Dharmvir Karamechand MungraIr.
Dharm Mungra heeft een indrukwekkende loopbaan gehad waarbij hij vele topfunkties heeft bekleed waaronder dat van Direkteur van het ministerie van Openbare Werken. Zo zijn de grote bruggen over de Coppenamerivier en de Wijdenboschbrug over de Surinamerivier onder zijn direkte leiding voorbereid en tot stand gebracht terwijl hij ook de basis legde voor het omvangrijke asfalteringsplan welke nog steeds in uitvoering is door Dalian. Ook in het maatschappelijk leven heeft hij zijn bijdragen geleverd waaronder bij de totstandkoming van het monument voor de Gevallen Helden 1902 te Marienburg. Hij is jarenlang secretaris en daarna plaatsvervangend voorzitter van de BVD geweest. Toen de voorzitter van die partij, dhr. Dilip Sardjoe het plan opvatte om de partij te laten opgaan in de NDP van Desi Bouterse kon hij zich daarmee niet verenigen en richte tezamen met 320 kernbesturen en partijbesturen DE NIEUWE LEEUW / BVD op waarvan hij thans de voorzitter is.

Afdelingsbesturen

In het distrikt Nickerie is enige maaden geleden op democratische wijze een Afdelingsbestuur gekozen. Interim Voorzitter van dit bestuur is de heer J.Premchand. De bedoeling is dat volgend jaar een verkiezing zal worden uitgeschreven voor het kiezen van een definitieve voorzitter.

Op korte termijn zullen ook afdelingsbesturen worden gekozen voor de distrikten Wanica, Saramacca en Commewijne.